ATAŞEHİR EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: '' Ataşehir Eğitim Derneği '' dir.

Derneğin kısa adı ATAEĞİTİMDER'dir.

Derneğin merkezi İstanbul'dur.

Dernek,yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek,Hukuka bağlı,temel insan haklarına saygılı,devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan,milli,manevi,ahlaki ve evrensel değerlere sahip, üstün vasıflı gençlik yetiştirmek,sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi,geliştirilmesini sağlmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

17-Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma imkanı bulamayan ahlaklı,anlayışlı ve çalışkan çocuklara eğitim olanağı sağlamak,

18-Gerek yurt içinde,gerek yabancı ülkelerde bulunan eğitim merkezlerinde öğrenciler için maddi manevi olanaklar sağlamak,

19-Öğrenciler için yurt içinde ve yabancı ülkelerde dil öğretimini öngeren okullar ve her çeşit kurslar açmak,

20-Öğrencilerin ulusal sosylaikültürel ve sportif eğitimlerini yükseltmeye çalışmak,

21-Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek,

22-Eğitim hayatına ve faaliyetlerine maddi ve bilimsel katkılarda bulunup destek sağlamak,

23-Eğitime katkıda bulunmak amacı ile yurtiçinde ve yabancı ülkelerde Üniversite ve her tüğrlü öğrenim kurumu açmak,

24-Okullardaki Atatürk Köşesi,Kütüphane,Laboratuar,Sanat Odaları oluşturmak,düzenlemek

25-Dernek faaliyetlerini mevzuat çerçevesinde etkinleştirmek için her türlü çalışma etkinliği yapabilir.